Nasz typ: Aby przełączać się między czasownikami można użyć klawiszy strzałek.

send / wysyłać

Bezokolicznik Czas przeszły Imiesłów czasu przeszłego  
send sent sent  
  Past Past cont. Present Perfect Present Perfect cont. Past Perfect Past Perfect cont.
I sent was sending have sent have been sending had sent had been sending
You sent were sending have sent have been sending had sent had been sending
He/she sent was sending has sent has been sending had sent had been sending
We sent were sending have sent have been sending had sent had been sending
You sent were sending have sent have been sending had sent had been sending
They sent were sending have sent have been sending had sent had been sending