LEARNIV.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  abide  >  Past Perfect


DEFAULT DC

Past Perfect abide
Tłumaczenie: trwać, wytrzymać, wytrzymywać, cierpieć, znosić, przestrzegać, pozostawać, przebywać, oczekiwać, czekać, tolerować, doczekać się, dotrzymywać

Past Perfect

I had abided


Jesteś na stronie dla czas przeszły abide

Past Perfect (Past perfect)

I
had abided 
you
had abided 
he/she/it
had abided 
we
had abided 
you
had abided 
they
had abided 


Bezokolicznik

abide

Czasowniki nieregularne