LEARNIV.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  abide  >  Present Perfect


DEFAULT DC

Present Perfect abide
Tłumaczenie: trwać, wytrzymać, wytrzymywać, cierpieć, znosić, przestrzegać, pozostawać, przebywać, oczekiwać, czekać, tolerować, doczekać się, dotrzymywać

Present Perfect

I have abided


Jesteś na stronie dla czas przeszły abide

Present Perfect (Present perfect)

I
have abided 
you
have abided 
he/she/it
has abided 
we
have abided 
you
have abided 
they
have abided 


Bezokolicznik

abide

Czasowniki nieregularne