LEARNIV.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  ache / ake


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) ache
ake *

B2

Bezokolicznik

ache

ake *

Czas przeszły

ached

oke *

Imiesłów

ached

aken ** Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach


   
   Czasowniki nieregularne