Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) ACKNOW ** | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  acknow


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) acknow **

Bezokolicznik

acknow **

Czas przeszły

acknew

Imiesłów

acknown

acknowen ** Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
** Ten czasownik (we wszystkich postaciach) jest przestarzały lub jest używany tylko w niektórych dialektach i szczególnych przypadkach
Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

know

[nəʊ]

knew

[njuː]

known
knowen

[nəʊn]
[nəʊwn]
Czasowniki nieregularne