LEARNIV.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  alight  >  Past Perfect


DEFAULT DC

Past Perfect alight
Tłumaczenie: zsiadać, zeskakiwać

Past Perfect

I had alighted


Jesteś na stronie dla czas przeszły alight

Past Perfect (Past perfect)

I
had alighted 
you
had alighted 
he/she/it
had alighted 
we
had alighted 
you
had alighted 
they
had alighted 


Bezokolicznik

alight

Czasowniki nieregularne