Learniv
▷ Czas przeszły be / am / is / are | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  be / am / is / are  >  Czas przeszły


Czas przeszły be / am / is / are
Tłumaczenie: istnieć, bywać, być, podziać się, podziewać się, znajdować się
Jesteś na stronie dla czas przeszły be / am / is / are


Czas przeszły

was

were


[wɒz]
[wɜː]I
was 
you
were 
he/she/it
was 
we
were 
you
were 
they
were 


Bezokolicznik

be / am / is / are

Czasowniki nieregularne