Learniv
▷ Future Perfect be / am / is / are | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  be / am / is / are  >  Future Perfect


Future Perfect be / am / is / are
Tłumaczenie: istnieć, bywać, być, podziać się, podziewać się, znajdować się
Jesteś na stronie dla czas przeszły be / am / is / are


Future Perfect

I will have beenI
will have been 
you
will have been 
he/she/it
will have been 
we
will have been 
you
will have been 
they
will have been 


Bezokolicznik

be / am / is / are

Czasowniki nieregularne