Learniv
▷ Imiesłów czasu przeszłego be / am / is / are | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  be / am / is / are  >  Imiesłów


Imiesłów czasu przeszłego be
am
is
are
Tłumaczenie: istnieć, bywać, być, podziać się, podziewać się, znajdować się

Imiesłów

been


[biːn]


Jesteś na stronie dla czas przeszły be / am / is / are

Bierny
(Participle)
na czasownik nieregularny [be / am / is / are]

W języku lingwistycznym A imiesłów (PTCP) jest formą czasownika niefinitowego, który zawiera doskonałe lub ciągłe aspekty gramatyczne w wielu czasach. Imiesłów może również funkcjonować jako przymiotnik lub przysłówek. Na przykład w „gotowanym ziemnionym ziemnionym” gotowanym jest przeszły imiesłów gotowania czasownika, pomijającym ziemniaka rzeczownika; W „Ran Us Ragged” Ragged jest przeszłym imiesłem szmaty czasownika, przysłówkowo kwalifikującego czasownik.

  ...   ... Więcej informacji

Obecny imiesłów
(Present participle)

being 


Bezokolicznik

be / am / is / are
Czasowniki nieregularne