Learniv
▷ Imiesłów czasu przeszłego be / am / is / are | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  be / am / is / are  >  Imiesłów


Past participle

Imiesłów czasu przeszłego be
am
is
are
Tłumaczenie: istnieć, bywać, być, podziać się, podziewać się, znajdować się

Imiesłów

been


[biːn]


Jesteś na stronie dla czas przeszły be / am / is / are

Bierny
(Participle)
na czasownik nieregularny [be / am / is / are]

w języku lingwistycznym, imiesłów (PTCP) jest formą czasownika niefinnego, który obejmuje perfekcyjne lub konturatywne aspekty gramatyczne w licznych czasach. Imiesłów może również funkcjonować jako przymiotnik lub przysłówek. Na przykład w "gotowanym ziemniaku" gotowane jest imiesłów bierny wrzenia czasownika, przymiotnivalnie modyfikujące ziemniaka rzeczownika; W "Pobiegł nas poszarpany" poszarpany to imiesłów przeszłym czasownika RAG, przysłówkowo kwalifikujący się czasownik RAN.

  ...   ... Więcej informacji

Obecny imiesłów
(Present participle)

being 


Bezokolicznik

be / am / is / are
Czasowniki nieregularne