Learniv
▷ Past Perfect be / am / is / are | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  be / am / is / are  >  Past Perfect


Past Perfect be / am / is / are
Tłumaczenie: istnieć, bywać, być, podziać się, podziewać się, znajdować się
Jesteś na stronie dla czas przeszły be / am / is / are


Past Perfect

I had beenI
had been 
you
had been 
he/she/it
had been 
we
had been 
you
had been 
they
had been 


Bezokolicznik

be / am / is / are

Czasowniki nieregularne