Learniv
▷ Przyszłość be / am / is / are | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  be / am / is / are  >  Przyszłość


Przyszłość be / am / is / are
Tłumaczenie: istnieć, bywać, być, podziać się, podziewać się, znajdować się
Jesteś na stronie dla czas przeszły be / am / is / are


Przyszłość

I will beI
will be 
you
will be 
he/she/it
will be 
we
will be 
you
will be 
they
will be 


Bezokolicznik

be / am / is / are

Czasowniki nieregularne