LEARNIV.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  become  >  Past


DEFAULT DC

Past become
Tłumaczenie: zostać, zostawać, stać się, stawać się, godzić się

Past Perfect

I had become


Jesteś na stronie dla czas przeszły become

Past Perfect (Past perfect)

I
had become 
you
had become 
he/she/it
had become 
we
had become 
you
had become 
they
had become 


Bezokolicznik

become

Czasowniki nieregularne