LEARNIV.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  become  >  Present Perfect


DEFAULT DC

Present Perfect become
Tłumaczenie: zostać, zostawać, stać się, stawać się, godzić się

Present Perfect

I have become


Jesteś na stronie dla czas przeszły become

Present Perfect (Present perfect)

I
have become 
you
have become 
he/she/it
has become 
we
have become 
you
have become 
they
have become 


Bezokolicznik

become

Czasowniki nieregularne