LEARNIV.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  bedo / bedoes


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) bedo
bedoes

Bezokolicznik

bedo

bedoes

Czas przeszły

bedid

Imiesłów

bedone

   
   


Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

do
does

[du:]
[dʌz]

did

[dɪd]

done

[dʌn]
Czasowniki nieregularne