LEARNIV.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  begin  >  Future Perfect


DEFAULT DC

Future Perfect begin
Tłumaczenie: rozpocząć, rozpoczynać, zaczynać, zacząć, począć, zapoczątkować, jąć, mieć swój początek

Future Perfect

I will have begun


Jesteś na stronie dla czas przeszły begin

Future Perfect (Future perfect)

I
will have begun 
you
will have begun 
he/she/it
will have begun 
we
will have begun 
you
will have begun 
they
will have begun 


Bezokolicznik

begin

Czasowniki nieregularne