LEARNIV.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  begin  >  Past


DEFAULT DC

Past begin
Tłumaczenie: rozpocząć, rozpoczynać, zaczynać, zacząć, począć, zapoczątkować, jąć, mieć swój początek

Past Perfect

I had begun


Jesteś na stronie dla czas przeszły begin

Past Perfect (Past perfect)

I
had begun 
you
had begun 
he/she/it
had begun 
we
had begun 
you
had begun 
they
had begun 


Bezokolicznik

begin

Czasowniki nieregularne