LEARNIV.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  begin  >  Present Perfect


DEFAULT DC

Present Perfect begin
Tłumaczenie: rozpocząć, rozpoczynać, zaczynać, zacząć, począć, zapoczątkować, jąć, mieć swój początek

Present Perfect

I have begun


Jesteś na stronie dla czas przeszły begin

Present Perfect (Present perfect)

I
have begun 
you
have begun 
he/she/it
has begun 
we
have begun 
you
have begun 
they
have begun 


Bezokolicznik

begin

Czasowniki nieregularne