Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) BEKEN ** | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  beken


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) beken **

Bezokolicznik

beken **

Czas przeszły

bekenned

bekent

Imiesłów

bekenned

bekent



** Ten czasownik (we wszystkich postaciach) jest przestarzały lub jest używany tylko w niektórych dialektach i szczególnych przypadkach




Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

kenned
kent

kenned
kent












Czasowniki nieregularne