Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) BELEAP | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  beleap


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) beleap

Bezokolicznik

beleap

Czas przeszły

beleaped

beleapt

belept *

belope *

Imiesłów

beleaped

beleapt

belopen ** Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
** Ten czasownik (we wszystkich postaciach) jest przestarzały lub jest używany tylko w niektórych dialektach i szczególnych przypadkach
Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

leap

[li:p]

leaped
leapt
lept
lope

[li:pt]
[lept]
[lept]
[ləʊp]

leaped
leapt
lopen

[li:pt]
[lept]
[ləʊpn]
Czasowniki nieregularne