Learniv
▷ Future Perfect bend | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  bend  >  Future Perfect


Future Perfect bend
Tłumaczenie: wyginać, krzywić, wykrzywić, naginać, nagiąć, pochylić, chylić, schylać się, nachylić się, schylić się, chylić się, kłaniać się, uginać się, ugiąć się, giąć, zakrzywić, nachylać się, zakrzywiać, załamać, załamywać, załamywać się, załamać się, przegiąć, pr
Jesteś na stronie dla czas przeszły bend


Future Perfect

I will have bent; bendedI
will have bent; bended 
you
will have bent; bended 
he/she/it
will have bent; bended 
we
will have bent; bended 
you
will have bent; bended 
they
will have bent; bended 


Bezokolicznik

bend

Czasowniki nieregularne