LEARNIV.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  bend  >  Obecny


DEFAULT DC

Obecny bend
Tłumaczenie: wyginać, krzywić, wykrzywić, naginać, nagiąć, pochylić, chylić, schylać się, nachylić się, schylić się, chylić się, kłaniać się, uginać się, ugiąć się, giąć, zakrzywić, nachylać się, zakrzywiać, załamać, załamywać, załamywać się, załamać się, przegiąć, pr

Obecny

I bend


Jesteś na stronie dla czas przeszły bend

Obecny (Present)

I
bend 
you
bend 
he/she/it
bends 
we
bend 
you
bend 
they
bend 


Bezokolicznik

bend

Czasowniki nieregularne