Learniv
▷ Przyszłe ciągły bend | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  bend  >  Przyszłe ciągły


Przyszłe ciągły bend
Tłumaczenie: wyginać, krzywić, wykrzywić, naginać, nagiąć, pochylić, chylić, schylać się, nachylić się, schylić się, chylić się, kłaniać się, uginać się, ugiąć się, giąć, zakrzywić, nachylać się, zakrzywiać, załamać, załamywać, załamywać się, załamać się, przegiąć, pr
Jesteś na stronie dla czas przeszły bend


Przyszłe ciągły

I will be bendingI
will be bending 
you
will be bending 
he/she/it
will be bending 
we
will be bending 
you
will be bending 
they
will be bending 


Bezokolicznik

bend

Czasowniki nieregularne