Learniv
▷ Przyszłe doskonałe ciągły bend | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  bend  >  Przyszłe doskonałe ciągły


Przyszłe doskonałe ciągły bend
Tłumaczenie: wyginać, krzywić, wykrzywić, naginać, nagiąć, pochylić, chylić, schylać się, nachylić się, schylić się, chylić się, kłaniać się, uginać się, ugiąć się, giąć, zakrzywić, nachylać się, zakrzywiać, załamać, załamywać, załamywać się, załamać się, przegiąć, pr
Jesteś na stronie dla czas przeszły bend


Przyszłe doskonałe ciągły

I will have been bendingI
will have been bending 
you
will have been bending 
he/she/it
will have been bending 
we
will have been bending 
you
will have been bending 
they
will have been bending 


Bezokolicznik

bend

Czasowniki nieregularne