Learniv
▷ Przyszłość bend | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  bend  >  Przyszłość


Przyszłość bend
Tłumaczenie: wyginać, krzywić, wykrzywić, naginać, nagiąć, pochylić, chylić, schylać się, nachylić się, schylić się, chylić się, kłaniać się, uginać się, ugiąć się, giąć, zakrzywić, nachylać się, zakrzywiać, załamać, załamywać, załamywać się, załamać się, przegiąć, pr
Jesteś na stronie dla czas przeszły bend


Przyszłość

I will bendI
will bend 
you
will bend 
he/she/it
will bend 
we
will bend 
you
will bend 
they
will bend 


Bezokolicznik

bend

Czasowniki nieregularne