LEARNIV.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  beshine


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) beshine **

Bezokolicznik

beshine **

Czas przeszły

beshone

beshined

Imiesłów

beshone

beshined** Ten czasownik (we wszystkich postaciach) jest przestarzały lub jest używany tylko w niektórych dialektach i szczególnych przypadkach


   
   


Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

shine

[ʃaɪn]

shone
shined

[ʃɒn]
[ʃaɪnd]

shone
shined

[ʃɒn]
[ʃaɪnd]
Czasowniki nieregularne