Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) BESPREAD | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  bespread


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) bespread

Bezokolicznik

bespread

Czas przeszły

bespread

bespreaded *

Imiesłów

bespread

bespreaded ** Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

spread

[spred]

spread
spreaded

[spred]
[spredɪd]

spread
spreaded

[spred]
[spredɪd]
Czasowniki nieregularne