Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) BRING | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  bring


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) bring

A2 Tłumaczenie: poruszać, przyprowadzać, przynosić, przynieść, wnieść, przywieźć, wnosić, przyprowadzić, przywozić, dowieźć, podwieźć, dowozić, podwozić, przywlec, przywlekać, dostawiać, dostawić

Bezokolicznik

bring

[brɪŋ]

Czas przeszły

brought

brang *

brung *

[brɔːt]

Imiesłów

brought

brung *

[brɔːt]


** Ten czasownik (we wszystkich postaciach) jest przestarzały lub jest używany tylko w niektórych dialektach i szczególnych przypadkachKoniugacja na czasownik nieregularny [bring]

koniugacja jest tworzeniem pochodnych form czasownika z jego głównych części przez fleksję (zmiana formy zgodnie z regułami gramatyki). Na przykład czasownik „pęknięcie” może być skoniugowany w celu utworzenia słów pęknięcie, pęknięcia, pęknięcia, złamania i łamania.


Koniugacja terminowa jest stosowana tylko do przegięcia czasowników, a nie innych części mowy (fleksja rzeczowników i przymiotników jest znana jako deklinacja). Często ogranicza się również do oznaczania tworzenia skończonych form czasownika-można je nazywać formami sprzężonymi, w przeciwieństwie do form niefinaryzujących, takich jak bezokolicznik lub gerund, które zwykle nie są oznaczone przez większość z większości z Kategorie gramatyczne.


koniugacja jest również tradycyjną nazwą grupy czasowników, które mają podobny wzór koniugacji w określonym języku (klasa czasownika). Czasownik, który nie podąża za wszystkimi standardowymi wzorcami koniugacyjnymi języka, jest uważany za   ...   ... Więcej informacji

Obecny

I
bring 
you
bring 
he/she/it
brings 
we
bring 
you
bring 
they
bring 

Niniejszy seryjne

I
am bringing 
you
are bringing 
he/she/it
is bringing 
we
are bringing 
you
are bringing 
they
are bringing 

Czas przeszły

I
brought 
you
brought 
he/she/it
brought 
we
brought 
you
brought 
they
brought 

Dotychczasowe seryjne

I
was bringing 
you
were bringing 
he/she/it
was bringing 
we
were bringing 
you
were bringing 
they
were bringing 

Present Perfect

I
have brought 
you
have brought 
he/she/it
has brought 
we
have brought 
you
have brought 
they
have brought 

Niniejszy seryjne

I
have been bringing 
you
have been bringing 
he/she/it
has been bringing 
we
have been bringing 
you
have been bringing 
they
have been bringing 

Past Perfect

I
had brought 
you
had brought 
he/she/it
had brought 
we
had brought 
you
had brought 
they
had brought 

Dotychczasowe seryjne

I
had been bringing 
you
had been bringing 
he/she/it
had been bringing 
we
had been bringing 
you
had been bringing 
they
had been bringing 

Przyszłość

I
will bring 
you
will bring 
he/she/it
will bring 
we
will bring 
you
will bring 
they
will bring 

Przyszłe ciągły

I
will be bringing 
you
will be bringing 
he/she/it
will be bringing 
we
will be bringing 
you
will be bringing 
they
will be bringing 

Future Perfect

I
will have brought 
you
will have brought 
he/she/it
will have brought 
we
will have brought 
you
will have brought 
they
will have brought 

Przyszłe doskonałe ciągły

I
will have been bringing 
you
will have been bringing 
he/she/it
will have been bringing 
we
will have been bringing 
you
will have been bringing 
they
will have been bringing 

Warunkowe
(Conditional)
na czasownik nieregularny [bring]

Przyczynowość (zwana także przyczyną lub przyczyną i efektem) jest wpływem, na które jedno zdarzenie, proces, stan lub obiekt (a Przyczyna) Przyczynia się do produkcji innego zdarzenia, procesu, stanu lub obiektu (efektu), w którym przyczyna jest częściowo odpowiedzialna za efekt, a efekt częściowo zależy od przyczyny. Ogólnie rzecz biorąc, proces ma wiele przyczyn, o których mówi się, że są dla niego czynniki przyczynowe i wszystkie leżą w przeszłości. Efekt może z kolei być przyczyną lub przyczynowego czynnika wielu innych efektów, które wszystkie leżą w jego przyszłości.


Warunkowy nastrój (skrócone Cond) jest gramatycznym nastrój stosowany w zdaniach warunkowych w celu wyrażenia propozycji, której ważność zależy od pewnego stanu, prawdopodobnie alarmowego.

angielski nie ma refleksyjnego (morfologicznego) warunkowego nastroju, z wyjątkiem tak wielu czasowników modalnych, może, powinien i mógłby w niektórych kontekstach być uważane za warunkowe formy puszki, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, będzie i będzie odpowiednio. To, co nazywa się angielskim nastrojem warunkowym (lub po prostu warunkowym), powstaje peryfrastycznie za pomocą czasownika modalnego, w połączeniu z gołym bezokolicznikiem następującego czasownika. (Czasami powinien być stosowany zamiast tego z podmiotem pierwszej osoby - patrz i będzie.

  ...   ... Więcej informacji

Warunkowo obecny
(Conditional present)

I
would bring 
you
would bring 
he/she/it
would bring 
we
would bring 
you
would bring 
they
would bring 

Warunkowo występuje ciągła
(Conditional present progressive)

I
would be bringing 
you
would be bringing 
he/she/it
would be bringing 
we
would be bringing 
you
would be bringing 
they
would be bringing 

Warunkowe ostatni
(Conditional perfect)

I
would have brought 
you
would have brought 
he/she/it
would have brought 
we
would have brought 
you
would have brought 
they
would have brought 

Warunkowo przeszłości seryjne
(Conditional perfect progressive)

I
would have been bringing 
you
would have been bringing 
he/she/it
would have been bringing 
we
would have been bringing 
you
would have been bringing 
they
would have been bringing 

Skojarzone
(Subjunktiv)
na czasownik nieregularny [bring]

Subjunctive to nastrój gramatyczny, cecha wypowiedzi, która wskazuje na stosunek mówcy do niego. Symnukcyjne formy czasowników są zwykle wykorzystywane do wyrażania różnych stanów nierzeczywistości, takich jak: życzenie, emocje, możliwość, osąd, opinia, obowiązek lub działanie, które jeszcze nie miało miejsca; Dokładne sytuacje, w których są one używane, różnią się w zależności od języka. Łącznik jest jednym z nastrojów Irrealis, które odnoszą się do tego, co niekoniecznie jest prawdziwe. Często jest to kontrastowe z orientacyjnym nastrój, który jest używany głównie w celu wskazania, że ​​coś jest faktem.


Symnuktywa występuje najczęściej, choć nie wyłącznie, w podrzędnych klauzulach, szczególnie, szczególnie w klauzulach podporządkowanych, szczególnie w klauzulach podporządkowanych, szczególnie w podporządkowanych klauzulach To jest. Przykłady trybu łączącego w języku angielskim znajdują się w zdaniach „Sugeruję, abyś był ostrożny” i „ważne jest, aby pozostała po twojej stronie.”


nastrój trybu łagodnego w języku angielskim jest A Typ klauzuli używany w niektórych kontekstach, które opisują możliwości nieczynne, np. „Bardzo ważne jest, abyś tu był” i „ważne jest, aby przybył wcześnie”. W języku angielskim łącznik jest raczej składniowy, a nie fleksyjny, ponieważ nie ma specyficznej formy czasownika. Raczej klauzule łączące rekrutują nagą formę czasownika, która jest również używana w różnych innych konstrukcjach.

  ...   ... Więcej informacji

Skojarzone obecny
(Present subjunctive)

I
bring 
you
bring 
he/she/it
bring 
we
bring 
you
bring 
they
bring 

Subjunctive przeszłości
(Past subjunctive)

I
brought 
you
brought 
he/she/it
brought 
we
brought 
you
brought 
they
brought 

Subjunctive present perfect
(Past perfect subjunctive)

I
had brought 
you
had brought 
he/she/it
had brought 
we
had brought 
you
had brought 
they
had brought 

Imperatywem
(Imperativ)
na czasownik nieregularny [bring]

Imperatywnym nastrojem jest gramatycznym nastrojem, który tworzy polecenie lub żądanie.

Przykładem czasownika używanego w nastroju imperatywnym jest angielskie zdanie „Go”. Takie imperatywy oznaczają temat drugiej osoby (ty), ale niektóre inne języki mają również imperatywy pierwszoosobowe i trzeciej osoby, ze znaczeniem „Let's (zrób coś)” lub „pozwól im (zrobić coś)” (formy mogą alternatywnie nazywane kohortażem i jussive).

  ...   ... Więcej informacji

Imperatywem
(Imperativ)

I
bring 
you
Let's bring 
he/she/it
bring 
we
 
you
 
they
 

Bierny
(Participle)
na czasownik nieregularny [bring]

W języku lingwistycznym A imiesłów (PTCP) jest formą czasownika niefinitowego, który zawiera doskonałe lub ciągłe aspekty gramatyczne w wielu czasach. Imiesłów może również funkcjonować jako przymiotnik lub przysłówek. Na przykład w „gotowanym ziemnionym ziemnionym” gotowanym jest przeszły imiesłów gotowania czasownika, pomijającym ziemniaka rzeczownika; W „Ran Us Ragged” Ragged jest przeszłym imiesłem szmaty czasownika, przysłówkowo kwalifikującego czasownik.

  ...   ... Więcej informacji

Obecny imiesłów
(Present participle)

I
bringing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Imiesłów
(Past participle)

I
brought 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Czasowniki znaczeń
(Phrasal verbs)
na czasownik nieregularny [bring]

bring about

bring along

bring back

bring down

bring forth

bring forward

bring in

bring off

bring out

bring over

bring round

bring through

bring to

bring together

bring under

bring up

bring uponCzasowniki nieregularne