LEARNIV.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  bring  >  Future Perfect


DEFAULT DC

Future Perfect bring
Tłumaczenie: poruszać, przyprowadzać, przynosić, przynieść, wnieść, przywieźć, wnosić, przyprowadzić, przywozić, dowieźć, podwieźć, dowozić, podwozić, przywlec, przywlekać, dostawiać, dostawić

Future Perfect

I will have brought


Jesteś na stronie dla czas przeszły bring

Future Perfect (Future perfect)

I
will have brought 
you
will have brought 
he/she/it
will have brought 
we
will have brought 
you
will have brought 
they
will have brought 


Bezokolicznik

bring

Czasowniki nieregularne