LEARNIV.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  bring  >  Past


DEFAULT DC

Past bring
Tłumaczenie: poruszać, przyprowadzać, przynosić, przynieść, wnieść, przywieźć, wnosić, przyprowadzić, przywozić, dowieźć, podwieźć, dowozić, podwozić, przywlec, przywlekać, dostawiać, dostawić

Past Perfect

I had brought


Jesteś na stronie dla czas przeszły bring

Past Perfect (Past perfect)

I
had brought 
you
had brought 
he/she/it
had brought 
we
had brought 
you
had brought 
they
had brought 


Bezokolicznik

bring

Czasowniki nieregularne