LEARNIV.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  bring  >  Present Perfect


DEFAULT DC

Present Perfect bring
Tłumaczenie: poruszać, przyprowadzać, przynosić, przynieść, wnieść, przywieźć, wnosić, przyprowadzić, przywozić, dowieźć, podwieźć, dowozić, podwozić, przywlec, przywlekać, dostawiać, dostawić

Present Perfect

I have brought


Jesteś na stronie dla czas przeszły bring

Present Perfect (Present perfect)

I
have brought 
you
have brought 
he/she/it
has brought 
we
have brought 
you
have brought 
they
have brought 


Bezokolicznik

bring

Czasowniki nieregularne