LEARNIV.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  bring  >  Przyszłość


DEFAULT DC

Przyszłość bring
Tłumaczenie: poruszać, przyprowadzać, przynosić, przynieść, wnieść, przywieźć, wnosić, przyprowadzić, przywozić, dowieźć, podwieźć, dowozić, podwozić, przywlec, przywlekać, dostawiać, dostawić

Przyszłość

I will bring


Jesteś na stronie dla czas przeszły bring

Przyszłość (Future)

I
will bring 
you
will bring 
he/she/it
will bring 
we
will bring 
you
will bring 
they
will bring 


Bezokolicznik

bring

Czasowniki nieregularne