Learniv
▷ Czas przeszły broadcast | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  broadcast  >  Czas przeszły


Czas przeszły broadcast
Tłumaczenie: emitować, wyemitować, nadawać, nadać, transmitować, pokazać, pokazywać, puścić
Jesteś na stronie dla czas przeszły broadcast


Czas przeszły

broadcast


[ˈbrɔːdkɑːst]I
broadcast 
you
broadcast 
he/she/it
broadcast 
we
broadcast 
you
broadcast 
they
broadcast 


Bezokolicznik

broadcast

Czasowniki nieregularne