LEARNIV.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  broadcast  >  Future Perfect


DEFAULT DC

Future Perfect broadcast
Tłumaczenie: emitować, wyemitować, nadawać, nadać, transmitować, pokazać, pokazywać, puścić

Future Perfect

I will have broadcast


Jesteś na stronie dla czas przeszły broadcast

Future Perfect (Future perfect)

I
will have broadcast 
you
will have broadcast 
he/she/it
will have broadcast 
we
will have broadcast 
you
will have broadcast 
they
will have broadcast 


Bezokolicznik

broadcast

Czasowniki nieregularne