LEARNIV.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  broadcast  >  Obecny


DEFAULT DC

Obecny broadcast
Tłumaczenie: emitować, wyemitować, nadawać, nadać, transmitować, pokazać, pokazywać, puścić

Obecny

I broadcast


Jesteś na stronie dla czas przeszły broadcast

Obecny (Present)

I
broadcast 
you
broadcast 
he/she/it
broadcasts 
we
broadcast 
you
broadcast 
they
broadcast 


Bezokolicznik

broadcast

Czasowniki nieregularne