LEARNIV.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  broadcast  >  Past Perfect


DEFAULT DC

Past Perfect broadcast
Tłumaczenie: emitować, wyemitować, nadawać, nadać, transmitować, pokazać, pokazywać, puścić

Past Perfect

I had broadcast


Jesteś na stronie dla czas przeszły broadcast

Past Perfect (Past perfect)

I
had broadcast 
you
had broadcast 
he/she/it
had broadcast 
we
had broadcast 
you
had broadcast 
they
had broadcast 


Bezokolicznik

broadcast

Czasowniki nieregularne