Learniv
▷ Past Perfect broadcast | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  broadcast  >  Past Perfect


Past Perfect broadcast
Tłumaczenie: emitować, wyemitować, nadawać, nadać, transmitować, pokazać, pokazywać, puścić
Jesteś na stronie dla czas przeszły broadcast


Past Perfect

I had broadcastI
had broadcast 
you
had broadcast 
he/she/it
had broadcast 
we
had broadcast 
you
had broadcast 
they
had broadcast 


Bezokolicznik

broadcast

Czasowniki nieregularne