LEARNIV.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  broadcast  >  Present Perfect


DEFAULT DC

Present Perfect broadcast
Tłumaczenie: emitować, wyemitować, nadawać, nadać, transmitować, pokazać, pokazywać, puścić

Present Perfect

I have broadcast


Jesteś na stronie dla czas przeszły broadcast

Present Perfect (Present perfect)

I
have broadcast 
you
have broadcast 
he/she/it
has broadcast 
we
have broadcast 
you
have broadcast 
they
have broadcast 


Bezokolicznik

broadcast

Czasowniki nieregularne