LEARNIV.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  broadcast  >  Przyszłość


DEFAULT DC

Przyszłość broadcast
Tłumaczenie: emitować, wyemitować, nadawać, nadać, transmitować, pokazać, pokazywać, puścić

Przyszłość

I will broadcast


Jesteś na stronie dla czas przeszły broadcast

Przyszłość (Future)

I
will broadcast 
you
will broadcast 
he/she/it
will broadcast 
we
will broadcast 
you
will broadcast 
they
will broadcast 


Bezokolicznik

broadcast

Czasowniki nieregularne