Learniv
▷ Imiesłów czasu przeszłego build | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  build  >  Imiesłów


Imiesłów czasu przeszłego build
Tłumaczenie: narastać, konstruować, zbudować, budować, wybudować, układać, pobudować, skonstruować, zmontować, posadowić, kompilować

Imiesłów

built


[bɪlt]


Jesteś na stronie dla czas przeszły build

Bierny
(Participle)
na czasownik nieregularny [build]

W języku lingwistycznym A imiesłów (PTCP) jest formą czasownika niefinitowego, który zawiera doskonałe lub ciągłe aspekty gramatyczne w wielu czasach. Imiesłów może również funkcjonować jako przymiotnik lub przysłówek. Na przykład w „gotowanym ziemnionym ziemnionym” gotowanym jest przeszły imiesłów gotowania czasownika, pomijającym ziemniaka rzeczownika; W „Ran Us Ragged” Ragged jest przeszłym imiesłem szmaty czasownika, przysłówkowo kwalifikującego czasownik.

  ...   ... Więcej informacji

Obecny imiesłów
(Present participle)

building 


Bezokolicznik

build
Czasowniki nieregularne