Learniv
▷ Past Perfect build | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  build  >  Past Perfect


Past Perfect build
Tłumaczenie: narastać, konstruować, zbudować, budować, wybudować, układać, pobudować, skonstruować, zmontować, posadowić, kompilować
Jesteś na stronie dla czas przeszły build


Past Perfect

I had builtI
had built 
you
had built 
he/she/it
had built 
we
had built 
you
had built 
they
had built 


Bezokolicznik

build

Czasowniki nieregularne