Learniv
▷ Present Perfect build | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  build  >  Present Perfect


Present Perfect build
Tłumaczenie: narastać, konstruować, zbudować, budować, wybudować, układać, pobudować, skonstruować, zmontować, posadowić, kompilować
Jesteś na stronie dla czas przeszły build


Present Perfect

I have builtI
have built 
you
have built 
he/she/it
has built 
we
have built 
you
have built 
they
have built 


Bezokolicznik

build

Czasowniki nieregularne