Learniv
▷ Czas przeszły can | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  can  >  Czas przeszły


Czas przeszły can




Tłumaczenie: konserwować
Jesteś na stronie dla czas przeszły can


Czas przeszły

could


[kʊd]



I
canned 
you
canned 
he/she/it
canned 
we
canned 
you
canned 
they
canned 


Bezokolicznik

can









Czasowniki nieregularne