LEARNIV.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  choose  >  Past Perfect


DEFAULT DC

Past Perfect choose
Tłumaczenie: wybrać, wybierać, selekcjonować, preferować, upatrywać, upatrzyć, zdecydować się na, wytknąć

Past Perfect

I had chosen


Jesteś na stronie dla czas przeszły choose

Past Perfect (Past perfect)

I
had chosen 
you
had chosen 
he/she/it
had chosen 
we
had chosen 
you
had chosen 
they
had chosen 


Bezokolicznik

choose

Czasowniki nieregularne