LEARNIV.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  choose  >  Present Perfect


DEFAULT DC

Present Perfect choose
Tłumaczenie: wybrać, wybierać, selekcjonować, preferować, upatrywać, upatrzyć, zdecydować się na, wytknąć

Present Perfect

I have chosen


Jesteś na stronie dla czas przeszły choose

Present Perfect (Present perfect)

I
have chosen 
you
have chosen 
he/she/it
has chosen 
we
have chosen 
you
have chosen 
they
have chosen 


Bezokolicznik

choose

Czasowniki nieregularne