LEARNIV.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  come  >  Future Perfect


DEFAULT DC

Future Perfect come
Tłumaczenie: nastać, przybywać, przyjeżdżać, wjechać, wjeżdżać, napływać, napłynąć, dojść, podjechać, przychodzić, pochodzić, przyjść, dopłynąć, dopływać, dobiegać, przechodzić, wynosić, nadjechać, nadjeżdżać, przybyć, dobiegnąć, pójść, zdarzać się, nachodzić, mieć or

Future Perfect

I will have come


Jesteś na stronie dla czas przeszły come

Future Perfect (Future perfect)

I
will have come 
you
will have come 
he/she/it
will have come 
we
will have come 
you
will have come 
they
will have come 


Bezokolicznik

come

Czasowniki nieregularne