LEARNIV.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  come  >  Obecny


DEFAULT DC

Obecny come
Tłumaczenie: nastać, przybywać, przyjeżdżać, wjechać, wjeżdżać, napływać, napłynąć, dojść, podjechać, przychodzić, pochodzić, przyjść, dopłynąć, dopływać, dobiegać, przechodzić, wynosić, nadjechać, nadjeżdżać, przybyć, dobiegnąć, pójść, zdarzać się, nachodzić, mieć or

Obecny

I come


Jesteś na stronie dla czas przeszły come

Obecny (Present)

I
come 
you
come 
he/she/it
comes 
we
come 
you
come 
they
come 


Bezokolicznik

come

Czasowniki nieregularne