LEARNIV.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  come  >  Present Perfect


DEFAULT DC

Present Perfect come
Tłumaczenie: nastać, przybywać, przyjeżdżać, wjechać, wjeżdżać, napływać, napłynąć, dojść, podjechać, przychodzić, pochodzić, przyjść, dopłynąć, dopływać, dobiegać, przechodzić, wynosić, nadjechać, nadjeżdżać, przybyć, dobiegnąć, pójść, zdarzać się, nachodzić, mieć or

Present Perfect

I have come


Jesteś na stronie dla czas przeszły come

Present Perfect (Present perfect)

I
have come 
you
have come 
he/she/it
has come 
we
have come 
you
have come 
they
have come 


Bezokolicznik

come

Czasowniki nieregularne