LEARNIV.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  come  >  Przyszłe ciągły


DEFAULT DC

Przyszłe ciągły come
Tłumaczenie: nastać, przybywać, przyjeżdżać, wjechać, wjeżdżać, napływać, napłynąć, dojść, podjechać, przychodzić, pochodzić, przyjść, dopłynąć, dopływać, dobiegać, przechodzić, wynosić, nadjechać, nadjeżdżać, przybyć, dobiegnąć, pójść, zdarzać się, nachodzić, mieć or

Przyszłe ciągły

I will be coming


Jesteś na stronie dla czas przeszły come

Przyszłe ciągły (Future continuous)

I
will be coming 
you
will be coming 
he/she/it
will be coming 
we
will be coming 
you
will be coming 
they
will be coming 


Bezokolicznik

come

Czasowniki nieregularne