LEARNIV.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  come  >  Przyszłość


DEFAULT DC

Przyszłość come
Tłumaczenie: nastać, przybywać, przyjeżdżać, wjechać, wjeżdżać, napływać, napłynąć, dojść, podjechać, przychodzić, pochodzić, przyjść, dopłynąć, dopływać, dobiegać, przechodzić, wynosić, nadjechać, nadjeżdżać, przybyć, dobiegnąć, pójść, zdarzać się, nachodzić, mieć or

Przyszłość

I will come


Jesteś na stronie dla czas przeszły come

Przyszłość (Future)

I
will come 
you
will come 
he/she/it
will come 
we
will come 
you
will come 
they
will come 


Bezokolicznik

come

Czasowniki nieregularne