Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) DWELL | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  dwell


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) dwell

C1 Tłumaczenie: zatrzymywać się, trwać, wytrzymać, wytrzymywać, przebywać, mieszkać

Bezokolicznik

dwell

[dwel]

Czas przeszły

dwelled

dwelt

[dweld]
[dwelt]

Imiesłów

dwelled

dwelt

[dweld]
[dwelt]


Powiązane czasowniki nieregularne:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

bedwelt
bedwelled

bedwelt
bedwelled

outdwelt
outdwelled

outdwelt
outdwelled


Koniugacja na czasownik nieregularny [dwell]

koniugacja jest utworzeniem pochodnych form czasownika z jej głównych części przez fleksję (zmiana formy zgodnie z zasadami gramatyki). Na przykład, czasownik "przerwa" może być koniugowany, tworząc słowa przerwy, przerwy, złamane, złamane i łamane Mowa (fleksja rzeczowników i przymiotników znana jest jako deklinacja). Również często ogranicza się do oznaczania tworzenia się formowania się skończonych form czasownika - mogą być określane jako sprzężone formy, w przeciwieństwie do form nieregolicznych, takich jak bezokolicznik lub Gerund, które mają tendencję, że nie są zaznaczone dla większości Kategorie gramatyczne.

koniugacja jest również tradycyjną nazwą grupy czasowników, które mają podobny wzór koniugacji w określonym języku (klasę czasownika). Czasownik, który nie przestrzega wszystkich standardowych wzorców koniugacji języka, mówi się, że jest czasownik nieregularny .

  ...   ... Więcej informacji

Obecny

I
dwell 
you
dwell 
he/she/it
dwells 
we
dwell 
you
dwell 
they
dwell 

Niniejszy seryjne

I
am dwelling 
you
are dwelling 
he/she/it
is dwelling 
we
are dwelling 
you
are dwelling 
they
are dwelling 

Czas przeszły

I
dwelt; dwelled 
you
dwelt; dwelled 
he/she/it
dwelt; dwelled 
we
dwelt; dwelled 
you
dwelt; dwelled 
they
dwelt; dwelled 

Dotychczasowe seryjne

I
was dwelling 
you
were dwelling 
he/she/it
was dwelling 
we
were dwelling 
you
were dwelling 
they
were dwelling 

Present Perfect

I
have dwelt; dwelled 
you
have dwelt; dwelled 
he/she/it
has dwelt; dwelled 
we
have dwelt; dwelled 
you
have dwelt; dwelled 
they
have dwelt; dwelled 

Niniejszy seryjne

I
have been dwelling 
you
have been dwelling 
he/she/it
has been dwelling 
we
have been dwelling 
you
have been dwelling 
they
have been dwelling 

Past Perfect

I
had dwelt; dwelled 
you
had dwelt; dwelled 
he/she/it
had dwelt; dwelled 
we
had dwelt; dwelled 
you
had dwelt; dwelled 
they
had dwelt; dwelled 

Dotychczasowe seryjne

I
had been dwelling 
you
had been dwelling 
he/she/it
had been dwelling 
we
had been dwelling 
you
had been dwelling 
they
had been dwelling 

Przyszłość

I
will dwell 
you
will dwell 
he/she/it
will dwell 
we
will dwell 
you
will dwell 
they
will dwell 

Przyszłe ciągły

I
will be dwelling 
you
will be dwelling 
he/she/it
will be dwelling 
we
will be dwelling 
you
will be dwelling 
they
will be dwelling 

Future Perfect

I
will have dwelt; dwelled 
you
will have dwelt; dwelled 
he/she/it
will have dwelt; dwelled 
we
will have dwelt; dwelled 
you
will have dwelt; dwelled 
they
will have dwelt; dwelled 

Przyszłe doskonałe ciągły

I
will have been dwelling 
you
will have been dwelling 
he/she/it
will have been dwelling 
we
will have been dwelling 
you
will have been dwelling 
they
will have been dwelling 

Warunkowe
(Conditional)
na czasownik nieregularny [dwell]

Przyczynowość (określane również jako przyczynowo lub przyczyny i efekt) jest wpływ, przez który jedno zdarzenie, proces, stan lub obiekt (a Przyczyna) przyczynia się do wytwarzania innego zdarzenia, procesu, stanu lub obiektu (efektu), w którym przyczyna jest częściowo odpowiedzialna za efekt, a efekt jest częściowo uzależniony od przyczyny. Ogólnie rzecz biorąc, proces ma wiele przyczyn, które również mówiły, że są czynniki przyczynowe, a wszystkie kłamały w przeszłości. Efekt może z kolei być przyczyną lub czynnikiem przyczynowym dla wielu innych skutków, które wszyscy leżą w swojej przyszłości.

warunek warunkowy (skrócony Cond) jest nastrojem gramatycznym stosowanym w zdaniach warunkowalnych wyrażanie propozycji, której ważność zależy od pewnego stanu, ewentualnie kontrfacji.

Angielski nie ma fuskładu (morfologicznego) warunkowego nastroju, z wyjątkiem czasu, z wyjątkiem czasowników modalnych, może, może i może być w niektórych kontekstach, powinna być traktowana jako warunkowe formy może, może i odpowiednio. To, co nazywa się angielskiego warunkowego nastroju (lub po prostu warunkowa) utworzona jest peryfrastalnie za pomocą modalnego czasownika w połączeniu z definitywnym bezokolicznikiem następnego czasownika. (Od czasu do czasu powinny być stosowane w miejscu z pierwszą osobą podmiotem - patrz i woli. Również wyżej wymienione czasowniki modalne mogłyby i powinien zastąpić, aby wyrazić odpowiednią modalność oprócz warunkowości.)

  ...   ... Więcej informacji

Warunkowo obecny
(Conditional present)

I
would dwell 
you
would dwell 
he/she/it
would dwell 
we
would dwell 
you
would dwell 
they
would dwell 

Warunkowo występuje ciągła
(Conditional present progressive)

I
would be dwelling 
you
would be dwelling 
he/she/it
would be dwelling 
we
would be dwelling 
you
would be dwelling 
they
would be dwelling 

Warunkowe ostatni
(Conditional perfect)

I
would have dwelt; dwelled 
you
would have dwelt; dwelled 
he/she/it
would have dwelt; dwelled 
we
would have dwelt; dwelled 
you
would have dwelt; dwelled 
they
would have dwelt; dwelled 

Warunkowo przeszłości seryjne
(Conditional perfect progressive)

I
would have been dwelling 
you
would have been dwelling 
he/she/it
would have been dwelling 
we
would have been dwelling 
you
would have been dwelling 
they
would have been dwelling 

Skojarzone
(Subjunktiv)
na czasownik nieregularny [dwell]

Subjunctive jest nastrojem gramatycznym, cechą wypowiedzi, która wskazuje stosunek mówcy do niego. Formy obrotów czasowników są zazwyczaj używane do wyrażania różnych stanów nierealistości, takich jak: życzenie, emocje, możliwość, wyrok, opinia, obowiązek lub działania, które nie wystąpiły jeszcze; Precyzyjne sytuacje, w których są używane w zależności od języka. Subjunctive jest jednym z nastrojów irreralis, które odnoszą się do tego, co niekoniecznie jest prawdziwe. Często jest to kontrowowane z orientacyjnym, realisowym nastrojem, który jest wykorzystywany głównie, wskazując, że coś jest oświadczeniem faktu Przykłady subjunctive w języku angielskim znajdują się w zdaniach "Proponuję, abyś ostrożny" i "ważne jest, aby pozostała po twojej stronie."

Nastrój podrzędny w języku angielskim jest typem klauzuli używany Niektóre konteksty opisujące rzeczywiste możliwości, np "Ma kluczowe znaczenie, że tu jesteś" i "ma kluczowe znaczenie, że przybył wcześnie". W języku angielskim Subjunctive jest raczej składniowo niż fleksyjny, ponieważ nie ma specjalnej formy czasownika obrotności. Raczej klauzule Subjunctive rekrutują gołe formę czasownika, który jest również używany w różnych innych konstrukcjach.

  ...   ... Więcej informacji

Skojarzone obecny
(Present subjunctive)

I
dwell 
you
dwell 
he/she/it
dwell 
we
dwell 
you
dwell 
they
dwell 

Subjunctive przeszłości
(Past subjunctive)

I
dwelt; dwelled 
you
dwelt; dwelled 
he/she/it
dwelt; dwelled 
we
dwelt; dwelled 
you
dwelt; dwelled 
they
dwelt; dwelled 

Subjunctive present perfect
(Past perfect subjunctive)

I
had dwelt; dwelled 
you
had dwelt; dwelled 
he/she/it
had dwelt; dwelled 
we
had dwelt; dwelled 
you
had dwelt; dwelled 
they
had dwelt; dwelled 

Imperatywem
(Imperativ)
na czasownik nieregularny [dwell]

Imperatyw nastrój jest nastrojem gramatycznym, który tworzy polecenie lub żądanie.

Przykładem czasownika używanego w imperatywnym nastroju jest angielski fraza "Idź". Takimi imperatywami oznaczają drugą osobę podmiotową (Ciebie), ale niektóre inne języki mają również imperatywy pierwszej i trzeciej osoby, ze znaczeniem "Let's (zrób coś)" lub "Pozwól im (zrób coś)" (formularze mogą Alternatywnie nazywaj kohortacyjną i Jussice).

  ...   ... Więcej informacji

Imperatywem
(Imperativ)

I
dwell 
you
Let´s dwell 
he/she/it
dwell 
we
 
you
 
they
 

Bierny
(Participle)
na czasownik nieregularny [dwell]

w języku lingwistycznym, imiesłów (PTCP) jest formą czasownika niefinnego, który obejmuje perfekcyjne lub konturatywne aspekty gramatyczne w licznych czasach. Imiesłów może również funkcjonować jako przymiotnik lub przysłówek. Na przykład w "gotowanym ziemniaku" gotowane jest imiesłów bierny wrzenia czasownika, przymiotnivalnie modyfikujące ziemniaka rzeczownika; W "Pobiegł nas poszarpany" poszarpany to imiesłów przeszłym czasownika RAG, przysłówkowo kwalifikujący się czasownik RAN.

  ...   ... Więcej informacji

Obecny imiesłów
(Present participle)

I
dwelling 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Imiesłów
(Past participle)

I
dwelt; dwelled 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Czasowniki znaczeń
(Phrasal verbs)
na czasownik nieregularny [dwell]

dwell on

dwell uponCzasowniki nieregularne