Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) FALL | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  fall


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) fall

A2 Tłumaczenie: opadać, spadać, spaść, marnieć, padać, paść, polecieć, wpadać, zdarzać się, wpaść, upaść, przypadać, załamać się, polec, załamywać się, wywalić się, brzdęknąć, podpadać, podpaść

Bezokolicznik

fall

[fɔːl]

Czas przeszły

fell

felled *

[fel]
[feld]

Imiesłów

fallen

felled *

[fɔːln]
[feld]


* Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
Powiązane czasowniki nieregularne:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

befall

[bɪˈfɔːl]

befell
befelled

[bi'fel]
[bi'feld]

befallen
befelled

[bɪˈfɔːln]
[bi'feld]

misbefell
misbefelled

misbefallen
misbefelled

misfell
misfelled

misfallen
misfelled

outfell

outfallen


Koniugacja na czasownik nieregularny [fall]

koniugacja jest tworzeniem pochodnych form czasownika z jego głównych części przez fleksję (zmiana formy zgodnie z regułami gramatyki). Na przykład czasownik „pęknięcie” może być skoniugowany w celu utworzenia słów pęknięcie, pęknięcia, pęknięcia, złamania i łamania.


Koniugacja terminowa jest stosowana tylko do przegięcia czasowników, a nie innych części mowy (fleksja rzeczowników i przymiotników jest znana jako deklinacja). Często ogranicza się również do oznaczania tworzenia skończonych form czasownika-można je nazywać formami sprzężonymi, w przeciwieństwie do form niefinaryzujących, takich jak bezokolicznik lub gerund, które zwykle nie są oznaczone przez większość z większości z Kategorie gramatyczne.


koniugacja jest również tradycyjną nazwą grupy czasowników, które mają podobny wzór koniugacji w określonym języku (klasa czasownika). Czasownik, który nie podąża za wszystkimi standardowymi wzorcami koniugacyjnymi języka, jest uważany za   ...   ... Więcej informacji

Obecny

I
fall 
you
fall 
he/she/it
falls 
we
fall 
you
fall 
they
fall 

Niniejszy seryjne

I
am falling 
you
are falling 
he/she/it
is falling 
we
are falling 
you
are falling 
they
are falling 

Czas przeszły

I
fell 
you
fell 
he/she/it
fell 
we
fell 
you
fell 
they
fell 

Dotychczasowe seryjne

I
was falling 
you
were falling 
he/she/it
was falling 
we
were falling 
you
were falling 
they
were falling 

Present Perfect

I
have fallen 
you
have fallen 
he/she/it
has fallen 
we
have fallen 
you
have fallen 
they
have fallen 

Niniejszy seryjne

I
have been falling 
you
have been falling 
he/she/it
has been falling 
we
have been falling 
you
have been falling 
they
have been falling 

Past Perfect

I
had fallen 
you
had fallen 
he/she/it
had fallen 
we
had fallen 
you
had fallen 
they
had fallen 

Dotychczasowe seryjne

I
had been falling 
you
had been falling 
he/she/it
had been falling 
we
had been falling 
you
had been falling 
they
had been falling 

Przyszłość

I
will fall 
you
will fall 
he/she/it
will fall 
we
will fall 
you
will fall 
they
will fall 

Przyszłe ciągły

I
will be falling 
you
will be falling 
he/she/it
will be falling 
we
will be falling 
you
will be falling 
they
will be falling 

Future Perfect

I
will have fallen 
you
will have fallen 
he/she/it
will have fallen 
we
will have fallen 
you
will have fallen 
they
will have fallen 

Przyszłe doskonałe ciągły

I
will have been falling 
you
will have been falling 
he/she/it
will have been falling 
we
will have been falling 
you
will have been falling 
they
will have been falling 

Warunkowe
(Conditional)
na czasownik nieregularny [fall]

Przyczynowość (zwana także przyczyną lub przyczyną i efektem) jest wpływem, na które jedno zdarzenie, proces, stan lub obiekt (a Przyczyna) Przyczynia się do produkcji innego zdarzenia, procesu, stanu lub obiektu (efektu), w którym przyczyna jest częściowo odpowiedzialna za efekt, a efekt częściowo zależy od przyczyny. Ogólnie rzecz biorąc, proces ma wiele przyczyn, o których mówi się, że są dla niego czynniki przyczynowe i wszystkie leżą w przeszłości. Efekt może z kolei być przyczyną lub przyczynowego czynnika wielu innych efektów, które wszystkie leżą w jego przyszłości.


Warunkowy nastrój (skrócone Cond) jest gramatycznym nastrój stosowany w zdaniach warunkowych w celu wyrażenia propozycji, której ważność zależy od pewnego stanu, prawdopodobnie alarmowego.

angielski nie ma refleksyjnego (morfologicznego) warunkowego nastroju, z wyjątkiem tak wielu czasowników modalnych, może, powinien i mógłby w niektórych kontekstach być uważane za warunkowe formy puszki, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, będzie i będzie odpowiednio. To, co nazywa się angielskim nastrojem warunkowym (lub po prostu warunkowym), powstaje peryfrastycznie za pomocą czasownika modalnego, w połączeniu z gołym bezokolicznikiem następującego czasownika. (Czasami powinien być stosowany zamiast tego z podmiotem pierwszej osoby - patrz i będzie.

  ...   ... Więcej informacji

Warunkowo obecny
(Conditional present)

I
would fall 
you
would fall 
he/she/it
would fall 
we
would fall 
you
would fall 
they
would fall 

Warunkowo występuje ciągła
(Conditional present progressive)

I
would be falling 
you
would be falling 
he/she/it
would be falling 
we
would be falling 
you
would be falling 
they
would be falling 

Warunkowe ostatni
(Conditional perfect)

I
would have fallen 
you
would have fallen 
he/she/it
would have fallen 
we
would have fallen 
you
would have fallen 
they
would have fallen 

Warunkowo przeszłości seryjne
(Conditional perfect progressive)

I
would have been falling 
you
would have been falling 
he/she/it
would have been falling 
we
would have been falling 
you
would have been falling 
they
would have been falling 

Skojarzone
(Subjunktiv)
na czasownik nieregularny [fall]

Subjunctive to nastrój gramatyczny, cecha wypowiedzi, która wskazuje na stosunek mówcy do niego. Symnukcyjne formy czasowników są zwykle wykorzystywane do wyrażania różnych stanów nierzeczywistości, takich jak: życzenie, emocje, możliwość, osąd, opinia, obowiązek lub działanie, które jeszcze nie miało miejsca; Dokładne sytuacje, w których są one używane, różnią się w zależności od języka. Łącznik jest jednym z nastrojów Irrealis, które odnoszą się do tego, co niekoniecznie jest prawdziwe. Często jest to kontrastowe z orientacyjnym nastrój, który jest używany głównie w celu wskazania, że ​​coś jest faktem.


Symnuktywa występuje najczęściej, choć nie wyłącznie, w podrzędnych klauzulach, szczególnie, szczególnie w klauzulach podporządkowanych, szczególnie w klauzulach podporządkowanych, szczególnie w podporządkowanych klauzulach To jest. Przykłady trybu łączącego w języku angielskim znajdują się w zdaniach „Sugeruję, abyś był ostrożny” i „ważne jest, aby pozostała po twojej stronie.”


nastrój trybu łagodnego w języku angielskim jest A Typ klauzuli używany w niektórych kontekstach, które opisują możliwości nieczynne, np. „Bardzo ważne jest, abyś tu był” i „ważne jest, aby przybył wcześnie”. W języku angielskim łącznik jest raczej składniowy, a nie fleksyjny, ponieważ nie ma specyficznej formy czasownika. Raczej klauzule łączące rekrutują nagą formę czasownika, która jest również używana w różnych innych konstrukcjach.

  ...   ... Więcej informacji

Skojarzone obecny
(Present subjunctive)

I
fall 
you
fall 
he/she/it
fall 
we
fall 
you
fall 
they
fall 

Subjunctive przeszłości
(Past subjunctive)

I
fell 
you
fell 
he/she/it
fell 
we
fell 
you
fell 
they
fell 

Subjunctive present perfect
(Past perfect subjunctive)

I
had fallen 
you
had fallen 
he/she/it
had fallen 
we
had fallen 
you
had fallen 
they
had fallen 

Imperatywem
(Imperativ)
na czasownik nieregularny [fall]

Imperatywnym nastrojem jest gramatycznym nastrojem, który tworzy polecenie lub żądanie.

Przykładem czasownika używanego w nastroju imperatywnym jest angielskie zdanie „Go”. Takie imperatywy oznaczają temat drugiej osoby (ty), ale niektóre inne języki mają również imperatywy pierwszoosobowe i trzeciej osoby, ze znaczeniem „Let's (zrób coś)” lub „pozwól im (zrobić coś)” (formy mogą alternatywnie nazywane kohortażem i jussive).

  ...   ... Więcej informacji

Imperatywem
(Imperativ)

I
fall 
you
Let´s fall 
he/she/it
fall 
we
 
you
 
they
 

Bierny
(Participle)
na czasownik nieregularny [fall]

W języku lingwistycznym A imiesłów (PTCP) jest formą czasownika niefinitowego, który zawiera doskonałe lub ciągłe aspekty gramatyczne w wielu czasach. Imiesłów może również funkcjonować jako przymiotnik lub przysłówek. Na przykład w „gotowanym ziemnionym ziemnionym” gotowanym jest przeszły imiesłów gotowania czasownika, pomijającym ziemniaka rzeczownika; W „Ran Us Ragged” Ragged jest przeszłym imiesłem szmaty czasownika, przysłówkowo kwalifikującego czasownik.

  ...   ... Więcej informacji

Obecny imiesłów
(Present participle)

I
falling 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Imiesłów
(Past participle)

I
fallen 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Czasowniki znaczeń
(Phrasal verbs)
na czasownik nieregularny [fall]

fall about

fall apart

fall away

fall back upon

fall back on

fall back

fall behind

fall down

fall for

fall in

fall in with

fall off

fall on

fall out

fall over

fall through

fall to

fall uponCzasowniki nieregularne